Monday, December 01, 2014

Little things: Gloomy Monday

Zaman sekarang, apakah perkara yang di ambil berat dalam pekerjaan--
1. Kaki kipas
2. Kerja keras

Bincangkan.

No comments:

Post a Comment